ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Γιατί σας χρειάζεται η ταξιδιωτική ασφάλιση?

Κάθε φορά που πρόκειται να ταξιδέψετε εύχεστε να πάνε όλα καλά γιατί ξέρετε ότι μια καθυστέρηση πτήσης μπορεί να γίνει η αιτία να χάσετε ένα σημαντικό συνέδριο ή μια επαγγελματική συνάντηση. Ακόμα και μία χαμένη αποσκευή μπορεί να αποτελέσει μία δυσάρεστη εμπειρία. Με το πρόγραμμα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, σας προσφέρεται η δυνατότητα να πραγματοποιείτε τα ταξίδια σας με ασφάλεια από την στιγµή της αναχώρησή σας από τη µόνιµη κατοικία σας, κατά τη διάρκεια της παραµονής σας στον προορισµό ταξιδιού σας και µέχρι τη στιγµή επιστροφή σας στην κατοικία σας, για ταξίδια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο.

Τι σας προσφέρει η ταξιδιωτική ασφάλιση?

Σας καλύπτει σε περίπτωση ταξιδιωτικού ατυχήματος και αποζημιώνει για τους κινδύνους:

  • Απώλεια ζωής από ατύχημα
  • Μόνιμη ή μερική ανικανότητα από ατύχημα
  • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα εντός /εκτός νοσοκοµείου
  • ∆απάνες έκτακτης διακοµιδής από όλες τις χώρες από Ατύχηµα ή Ασθένεια
  • Απώλεια αποσκευών
  • Καθυστέρηση άφιξης αποσκευών
  • ∆απάνες λόγω καθυστέρησης πτήσης
  • κ.α.