ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στη φιλόδικη κοινωνία μας οι αγωγές για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους αποτελούν σύνηθες φαινόμενο.

Κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής σας ζωής είτε με την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτης κατοικίας, διαχειριστής κτιρίου κ.α. μπορούν να συμβούν γεγονότα καθηστώντας εσάς τους ίδιους ή τα μέλη της οικογένειά σας, υπεύθυνους για οικονομική αποζημίωση σωματικών βλαβών, υλικών ζημιών, θάνατο και ψυχική οδύνη τρίτων προσώπων, που έχουν ζημιωθεί από εσάς άθελά σας. Ηθικά και νομικά είστε υποχρεωμένος να τον αποζημιώσετε. Η υποχρέωση αυτή είναι γνωστή ως αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Μπορείτε να καλυφθείτε για τις παρακάτω περιπτώσεις που έχουν σχέση αποκλειστικά με την ιδιωτική σας ζωή:

 • κατά την κίνησή σας σαν πεζοί
 • κατά τη δραστηριότητά σας σαν επιβάτες δημόσιου μέσου μεταφοράς (αυτοκινήτου, σιδηροδρόμου, πλοίου, αεροπλάνου)
 • από την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτης κατοικίδιων ζώων γάτας ή σκύλου
 • από την ερασιτεχνική ενασχόληση με οποιοδήποτε άθλημα, εκτός από εκείνα που έχουν σχέση με οχήματα, σκάφη ή κάθε είδους μεταφορικά μέσα
 • από την οδήγηση ποδηλάτου
 • από τη λειτουργία της κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας σας για ατυχήματα: από πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, έκρηξη, ρήξη λέβητα, αλλά μόνο για σωματικές βλάβες
 • από θραύση σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενής, διαρροή νερού
 • από τη λειτουργία ανελκυστήρα, με την προϋπόθεση ότι συντηρείται τακτικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, από εξειδικευμένο τεχνικό
 • απο ζημιές και χρήση των κοινόχρηστων χώρων, όπως η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι, η ταράτσα, η στέγη, οι μετώπες των μπαλκονιών
 • από δηλητηρίαση τροφίμων ή ποτών που καταναλώθηκαν στην κατοικία, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τρεις (3) τουλάχιστον παθόντες από το ίδιο γεγονός
 • από πράξεις ή παραλείψεις του μόνιμου ή ημερήσιου προσωπικού, που απασχολείται στην κατοικία, καθώς και των φιλοξενουμένων-επισκεπτών