ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η υποχρεωτική κάλυψη πλοίων και σκαφών που προορίζονται για ιδιωτική αναψυχή ή για αθλητικούς σκοπούς είναι η Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του κυβερνήτη/χειριστή κατά τη διάρκεια των πλόων του σκάφους και αφορά υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες και θαλάσσια ρύπανση (για τα μηχανοκίνητα).

Συμπληρωματικά μπορούν να προστεθούν η κάλυψη Αστικής Ευθύνης από και προς σκιέρ και η κάλυψη Νομικής Προστασίας.

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να ασφαλίσετε το σκάφος σας για ιδίες ζημίες που μπορεί να υποστεί είτε είναι στη θάλασσα είτε στην ξηρά (κατά τη διάρκεια παροπλισμού του) λαμβάνοντας ώς ασφαλιζόμενο ποσό την εμπορική αξία του σκάφους.

Οι ιδίες ζημιές μπορούν να περιλαμβάνουν

  • Ολική ή μερική κλοπή
  • Υλικές ζημίες από κακόβουλες βλάβες
  • Πειρατεία, Ηφαιστιακή έκρηξη, σεισμό, κεραυνό
  • Εκβολή, κακοκαιρία
  • Πυρκαϊά, έκρηξη
  • Πρόσκρουση με προκυμαία ή προβλήτα
  • βύθιση,ημιβύθιση, προσάραξη
  • σύγκρουση με άλλο σκάφος
  • Έξοδα ναυαγιαιρέσεως ή απομάκρυνσης ναυαγίου
  • Έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής /ρυμούλκησης κ.α.