Ασφάλεια Μεταφορών

Η ασφάλιση μεταφορών απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες εισαγωγικές ή εξαγωγικές επιχειρήσεις που θέλουν να ασφαλίσουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα τους (εισαγωγές – εξαγωγές – εσωτερικές διακινήσεις), ανεξάρτητα από την κατηγορία τους, δηλαδή: χύμα υγρά ή στερεά φορτία, εξειδικευμένα φορτία ή γενικά φορτία, τα οποία διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (φορτηγό – αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο, ταχυδρομείο, courier ή συνδυασμός αυτών δηλαδή μικτές/σύνθετες μεταφορές),από φυσική ζημία ή απώλεια.

Τα εμπορεύματα σας μπορούν να καλυφθούν για

  • Πυρκαϊά ή έκρηξη
  • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
  • Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
  • Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
  • Γενική αβαρία
  • Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα ή αρπαγή των από κύματα
  • Σεισμό, ηφαιστιογενή έκρηξη ή κεραυνό
  • Είσοδο υδάτων στο πλοίο ή πλωτό μεταφορικό μέσο, κοντέινερ, ξυλοκιβώτιο ή τόπο αποθήκευσης
  • Ολική απώλεια δέματος απολεσθέντος στην θάλασσα ή πεσόντος κατά την φορτοεκφόρτωση

Μπορούν να δωθούν κι άλλες επιπλέον συμπληρωματικές καλύψεις.