ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Το σπίτι σας είναι ένα σημαντικό περιουσιακό σας στοιχείο, πολλοί όμως είναι οι κίνδυνοι που απειλούν τόσο την κατοικία σας ως περιουσία όσο και εσάς μέσα σε αυτήν.

Η κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση έντονων φαινομένων πλημμύρας, πυρκαγιών, ισχυρών βροχοπτώσεων κ.α. χωρίς να υπολογίσει κανείς και τις ζημιές που προκαλούνται από τους σεισμούς.

Εμείς σας παρέχουμε προστασία έναντι αυτών των κινδύνων και σας βοηθάμε να διασφαλίσετε την κατοικία σας είτε πρόκειται για μόνιμη κατοικία είτε για δευτερεύουσα ή/και εξοχική σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Το πακέτο ασφάλισης κατοικίας σας μπορεί να περιλαμβάνει από απλές καλύψεις μέχρι πιο σύνθετες ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας.

Μερικοί κίνδυνοι από τους οποίους μπορείτε να καλυφθείτε είναι οι παρακάτω:

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Ζημιές κατά την καταστολή της φωτιάς
 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημίες από καπνό πυρκαγιάς
 • Ευρεία Έκρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πτώση δένδρων ή κλαδιών, στύλων ή καλωδίων
 • Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
 • Έξοδα Μεταστέγασης
 • Αντικείμενα σε Προσωρινή Διαμονή
 • Έξοδα αποθήκευσης
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Διαρροή νερού από σωληνώσεις και εγκαταστάσεις αποχέτευσης
 • Θραύση σωληνώσεων
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Έξοδα εντοπισμού της ζημιάς
 • Αντικατάσταση υλικών μετά από ζημιά από νερά
 • Ζημιές κτιρίου από διάρρηξη
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών
 • Αλλοίωση τροφίμων σε ψυγεία,
 • Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
 • Οικογενειακή αστική ευθύνη
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Κάλυψη οικοσκευής εκτός κατοικίας
 • Αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους ή στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου
 • Ασφάλιση πισίνας και μαντρότοιχων
 • Σεισμός
 • Kάλυψη έργων τέχνης
 • Κάλυψη κοσμημάτων (εντός χρηματοκιβωτίου)