ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Είναι γεγονός ότι πολλές φορές, τόσο μέσα στο χώρο του σπιτιού μας, της εργασίας μας, όσο και έξω, στο δρόμο που κυκλοφορούμε, μπορεί να υποστούμε μικρά ή μεγάλα ατυχήματα. Το Προσωπικό Ατύχημα είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, που σας καλύπτει από τις συνέπειες οποιουδήποτε ατυχήματος προστατεύοντας το εισόδημά σας ή εξασφαλίζοντας τους δικούς σας ανθρώπους τη στιγμή που θα το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος μπορεί να καλύψει:

  • Απώλεια ζωής από ατύχημα
  • Μόνιμη ολική / μερική ανικανότητα από ατύχημα
  • Πρόσκαιρη ανικανότητα προς εγρασία από ατύχημα ή ασθένεια
  • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα
  • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα
  • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας, συνεπεία ατυχήματος
  • Έξοδα θεραπείας μετά από ατύχημα