ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩN

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια. Κάθε πράσινη επένδυση όπως είναι η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, είναι αναγκαίο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι η λύση στην ανάγκη προστασίας της επένδυσης. Στην αγορά υπάρχουν ολοκληρωμένα προγράμματα που καλύπτουν

 • Φωτοβολταϊκούς Σταθµούς (Πάρκα)
 • Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα εγκατεστημένα σε στέγες, στο έδαφος, σε ταράτσες (µονοκατοικιών, πολυκατοικιών, µικρών επιχειρήσεων, κτηρίων του ∆ηµοσίου και µη κερδοσκοπικών οργανισµών, εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων)

Μέσω των προγραµµάτων αυτών, παρέχεται ασφαλιστική προστασία για το φωτοβολταϊκό σταθµό ή τη φωτοβολταϊκή µονάδα κατά την περίοδο:

 • Κατασκευής - τοποθέτησης - συναρμολόγησης - συντήρησης
 • Λειτουργίας

Μερικοί κίνδυνοι από τους οποίους μπορείτε να καλυφθείτε είναι οι παρακάτω:

 • Πυρκαγιά - άμεση πτώση κεραυνού
 • Ζημιές από καπνό
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλη βλάβη
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημιά πυρκαγιάς / έκρηξης λόγω βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Ζημιά λόγω βραχυκυκλώματος υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Πλημμύρα - καταιγίδα - θύελλα, χιόνι - χαλάζι
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
 • Κλοπή με διάρρηξη και / ή αναρρίχηση και / ή ληστεία, ζημιές στον εξοπλισμό
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Αμοιβές και έξοδα αρχιτεκτόνων κλπ επαγγελματιών ως και έξοδα αδειών κλπ σχετικών απαιτήσεων δημοσίων αρχών
 • Σεισμός
 • Απώλεια εσόδων (διαφυγόντα κέρδη λόγω ολικής ή μερικής παύσης λειτουργίας των φωτοβολταικών συστημάτων) Συνέπεια καλυπτομένων κινδύνων.