ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων έχει θεσμοθετηθεί ήδη στη χώρα μας (σύμφωνα με τους Νόμους 489/76, 2496/1997 και του Π.Δ. 237/86) γεγονός που την καθιστά απαραίτητη ώστε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

 • Επιβατικά Ι.Χ.
 • Μοτό
 • Φορτηγά Ι.Χ.
 • Φορτηγά Ι.Χ. Αγροτικά
 • Φορτηγά Δ.Χ. κ.α.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή στις ασφάλειες αυτοκινήτων.

Το ιστορικό της οδήγησής σας, η ηλικία σας, ο τύπος του αυτοκινήτου σας, η έδρα του οχήματός σας, οι καλύψεις που επιθυμείτε, είναι μερικοί από αυτούς.

Εμείς σας προτείνουμε υπεύθυνα, προγράμματα ασφάλισης ώστε να προστατεύεστε από τους πιο κάτω ουσιαστικούς κινδύνους, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες σας.

Ένα πρόγραμμα ασφάλισης μπορεί να περιλαμβάνει πέραν των υποχρεωτικών από τον νόμο καλύψεων (Αστική ευθύνη έναντι τρίτων : Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 1.000.000€ και Υλικές ζημιές ανά ατύχημα 1.000.000€ ) και άλλες απαραίτητες για την προστασία σας καλύψεις όπως:

 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού
 • Πυρκαγιά
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές
 • Φυσικά φαινόμενα (περιλαμβάνεται και το χαλάζι)
 • Κλοπή (Ολική / Μερική)
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Αυτοκίνητο αντικατάστασης
 • Οδική Βοήθεια Βλάβης
 • Νομική Προστασία κ.α.